محبوب ترین کسب و کارهای شهر را بهتر بشناسید

در شرایط رقابتی کسب و کار امروزی، بی شک قدرت و جایگاه ویژه برند در ذهن مشتریان، یکی از مهمترین عوامل موفقیت کسب و کارها در بازار می باشد. لذا کسب و کارهایی که با مبنا قرار دادن مصرف کنندگان به عنوان مرکز ثقل کسب و کارشان، توانسته اند نظرات و خواسته های به حق آنها را اساس کسب و کار خود قرار دهند، قدرت قابل توجهی را در بازار کسب کرده اند. قدرتی که منشاء آن در توجه و ارزش گذاشتن به نظرات مصرف کنندگان و ارج نهادن به حقوق آنها جای دارد و این جایگاه ویژه برخاسته از وفاداری هواداران آن برند می باشد.
با این توضیح مختصر می توانیم به اهمیت نظرات و دیدگاههای مشتریان برای کسب و کارها و نیز دلایل تمرکز فعلی اصناف بر جلب وفاداری مشتریان پی ببریم. لذا مدیران کسب و کار با کسب اطلاع از میزان هواداری و علاقمندی مصرف کنندگان به برند محصولات/خدماتشان، می توانند نسبت به برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد و ارتقای موقعیت ذهنی برند نزد مصرف کنندگان اقدام کرده و شرایطی را برای ارتقای وفاداری مشتریان به برندشان ایجاد نمایند. در این میان، عدم وجود سیستمی معتبر برای ارزیابی میزان هواداری و وفاداری مشتریان به برندها، موجب عدم توانایی اکثر کسب و کارها در اجرای برنامه های ارتقای جایگاه برند در سطح گسترده بازار می گردد.

در این راستا قصد داریم تا با کمک وب سایت و نرم افزار موبایل های صنف، ضمن معرفی اتحادیه های صنفی و اعضای تحت پوشش ایشان در فضای مجازی، گسترده ترین نظرسنجی مردمی را برگزار کرده و زمینه انتخاب برترین کسب و کارهای هر صنف را توسط خود مردم فراهم آوریم. در های صنف، مصرف کنندگان به عنوان کاربران و مهمترین تصمیم گیران و داوران انتخاب برندهای محبوب با ثبت نظر و امتیاز به کسب و کارها مشارکت خواهند داشت. بدیهی است شناسایی برندهای محبوب مصرف کنندگان، می تواند زمینه اطلاع رسانی و آشنایی بیشتر مردم با اصناف محبوب را فراهم کرده و کمک شایانی در خریدهای بهتر برای مصرف کنندگان را ایجاد نماید.